<optgroup id="m0ko4"></optgroup>
<center id="m0ko4"><small id="m0ko4"></small></center><optgroup id="m0ko4"><small id="m0ko4"></small></optgroup><noscript id="m0ko4"></noscript>
<center id="m0ko4"></center>
<center id="m0ko4"></center>
<optgroup id="m0ko4"><div id="m0ko4"></div></optgroup>
<optgroup id="m0ko4"></optgroup><center id="m0ko4"><div id="m0ko4"></div></center>
Hero Image

Ho?geldiniz

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Ciddi hastal?klarla mücadele eden hastalara yard?m etmeye kendini adam??, profesyonel olarak e?itim ve geli?im f?rsatlar? sunan, zeki ve yetenekli ki?ilerle ?al??an BioPharma lideri bir ?irketiz. Bristol-Myers Squibb Türkiye’de 20 y?l? a?k?n süredir hizmet etmektedir. Bizi farkl? k?lan, hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yard?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve?sunmakt?r. Kültürümüz, dünyan?n d?rt bir yan?nda farkl? bak?? a??lar?na sahip olan meslekta?lar?m?z?n tutkusunu, deste?ini ve ekip ?al??mas?n? temel alarak geli?mektedir. Hastalar?m?z?n t?bbi ihtiya?lar?n? kar??lama taahhüdümüz, yenilik?i ve gurur verici ba?ar?lar kazanmam?z y?nünde bizleri te?vik etmektedir.

?

免费日韩a中文字幕片